Kategoriler
Toplam 11 ürün | 1. Sayfa

YOL BUTONLARI

Yol butonları yolda araçların önüne yapay bir engel olarak çıkarılmaları ile araçların hızının azaltılmasına yaramaktadır. Yol butonları kasislerin kullanım için uygun olmadığı yerlerde sıklıkla kullanılan ve oldukça kullanışlı olan ürünlerdir. Yoldaki şeritlerin sağladığı güvenlik, bu şeritlerin yanına yol butonları eklenmesi ile büyük ölçüde artırılabilir. Yol butonlarının görevi sürücüleri yolda doğru yolda ve doğru şekilde gitmeleri için uyarmak, ikaz etmek ve yönlendirmektir. Yol butonları ile insanların güvenliğini sağlanabilir. Olabilecek kazaların önüne geçilmesi yol butonlarının kullanımı ile mümkün olmaktadır. Trafik yol butonları farklı çeşitlerde ve modellerde olabilmektedir. Bazı yol butonları güneş enerjisi ile çalışır ve bu özelliğe sahip yol butonlarının kullanımı oldukça kullanışlı olacaktır. Güneş enerjisi kullandığından ek bir güç israfı olmayacağından güneş enerjili yol butonlarının kullanımı tasarruf sağlayacaktır. Yol butonları, gece de fark edilebilecek şekilde, parlayan materyallerden yapılır. Karanlıkta da yolda araçlar ve sürücüler olduğundan yol butonlarının gecenin karanlığında da görülebilir olmasının yolların, insanların ve diğer canlıların can güvenliklerini korumak açısından önemi oldukça büyüktür. Bu yüzden yol butonları diğer trafik işaretleri ve ürünleri gibi geceleri karanlıkta da görülebilecek şekilde tasarlanıp yapılmaktadır. Yol butonlarının üretildiği materyaller arabanın farları yani ışık üstlerine tutulduğunda parlayacak şekilde olur ve böylece karanlıkta da yolda sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilir hale gelirler. Yol butonları özellikleri açısından birbirlerinden farklı olsalar da sonucunda hepsi aynı amaca ve kullanıma hizmet etmektedir ve aynı şeyi hedeflemektedirler. Trafikte insanların ve canlıların güvenliğini sağlamak. Trafiğin ve yolların düzenlenmesini ve bu yolların sürücüler tarafından en doğru şekilde kullanılmasına yardımcı olmak yol butonlarının her çeşidinin ortak amacıdır.

YOL BÖLME BUTONLARININ ÖNEMİ

Yol butonlarının kullanımı yolların, sürücülerin, yolcuların ve yayaların öncelikle can güvenliğini daha sonra da mal güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemli materyallerdir. Yollar genellikle şeritler ve ikaz levhaları ile birbirlerinden ayrılır ve sürücülere belirli ikazlar da bunlar sayesinde yapılır. Yol şeritleri sürücüleri uyarıp ikaz etmede bir yere kadar etkilidir. Şeritlerin sağladığı ve sağlayacağı güvenlik derecesi yol şeritleri ile birlikte yol bölme butonlarının kullanımı ile büyük ve önemli bir ölçüde artırılabilir. Yol butonları, araç farlarını üzerlerine tutulduğunda parlayacak ve kendilerini fark ettirecek materyallerde üretilirler ve böylece sadece gündüz değil gecenin karanlığında da sürücüler tarafından görülebilir halde olurlar. Bu da yol butonlarının yolların güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur. Yol güvenliği, sürücülerin, yolcuların, yayaların ve yollardan geçebilecek olan canlıların güvenliğinin sağlanması, daha güvenli yolculuklar geçirilebilmesi açılarından yol butonları faydaları oldukça fazladır. Bu faydaların insanlara ve diğer canlılara sağladıkları oldukça fazladır. Yol butonları genel olarak aynı amaca, yolların güvenliğini sağlama amacına hizmet ediyor olsalar da farklı özelliklere sahip ve farklı çeşitlerde yol bölme butonları da mevcut bulunmaktadır. Farklı özelliklere sahip olan bu yol bölme butonları oldukça kullanışlı ürünlerdir. Örneğin yol butonu güneş enerjili modelleri, farklı bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan gündüz güneşten topladığı enerji ile geceleri de çalışıp yolları aydınlatabilir. Böylece sürücüleri ikaz edebilir, doğru şeritte ve yerde gitmelerini sağlayarak yolların, insanların ve diğer canlıların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Yol bölme butonu diğer trafik ekipmanları ile birlikte ortak olarak herkesin güvenliğinin, öncelikle can sonra da mal güvenliğinin sağlanması için sık ve yaygın şekilde kullanılmaktadır.

YOL BUTONU ÇEŞİTLERİ

Yol butonları, yollarda araçlardaki insanların, yayaların ve diğer canlıların güvenliğini sağlamak için diğer trafik güvenlik ekipmanları ile kullanılan ürünlerdir. Yol butonları genel olarak ortak bir amaca sahiptirler. Ortak amaçları can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak olan yol butonu ekipmanlarının farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Bazı özellikleri ile birbirlerinden farklılaşan bu ekipmanlar her şekilde oldukça kullanışlı olmaktadırlar. Farklı özellikler ile farklı kullanım şekillerine hizmet eden yol butonları çeşitleri, güvenliğin sağlanmasında büyük ölçüde yardımcı olurlar. Yol butonları kullanım açısından çeşitlenebilirler. Örneğin yol bölme butonları genellikle yol şeritleri ile birlikte araçların doğru şeritte ve yerde gitmesini sağlamaya yardımcı olurken yol aydınlatma butonu yolların daha aydınlık ve güvenli olmasında yardımcı olmaktadır. Bu şekilde kullanım farklılıkları olan yol butonlarının materyal ve yapı olarak da farklı özellikleri bulunabilir. Bazı yol butonları güneş enerjisi ile çalışır. Gündüzleri güneşten topladıkları enerji ile gece de çalışan bu yol butonları oldukça kullanışlıdır ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmasında yardımcı olurlar. Bazı yol butonları ise ışığa sahip değildirler. Yapıldığı materyaller araç farları yani ışıkları üzerlerine doğrultuğunda parlayacak özelliğe sahip olurlar. Böylece ışıkları olmasa da sürücüler tarafından gecenin karanlığında da fark edilir durumda olurlar. Böylece yolların güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olan yol butonlarının kullanımı diğer trafik güvenlik ekipmanlarında olduğu gibi önemlidir. Sizler de daha fazla iş sağlığı ve güvenliği ekipmanı için yol butonu satış sayfamızı inceleyebilirsiniz.

YOL BUTONU FİYATLARI

Yol butonları, trafik levhaları, şeritleri, tabelaları gibi diğer trafik güvenlik ekipmanları ile birlikte kullanılan ürünlerdir. Yol butonlarının kullanımı yollarda sürücülerin, yolcuların, yayaların ve yoldan geçen diğer canlıların güvenliğinin sağlanması için oldukça önemlidir. Şeritlerin ve trafik işaretlerinin sağladığı güvenlik seviyesinin artırılabilmesi yol butonları ile mümkün hale gelir. Bazı çeşitleri parlak bazı çeşitleri ise ışıklı olan bu yol butonları yollarda gecenin karanlığında bile sürücüler tarafından fark edilir. Yol butonları, sürücüleri uyararak doğru şeritte ve doğru yerde gitmeleri için teşvik eder. Yol ayırıcı buton, yol işaretleme butonu gibi farklı kullanım alanlarına sahip olan yol butonu çeşitleri arasından farklı yollara ve yol şartlarına uygun olanlar kolayca bulunabilir. Yol butonları genel olarak ortak bir güvenlik sağlama amacına hizmet ediyor olsalar da farklı yol butonlarının farklı özellikleri bulunabilir. Yol butonu fiyatları da yol butonlarının sahip olduğu özelliklere göre şekillenebilir ve birbirlerinden farklılık gösterebilir. Örneğin metal yol butonu fiyatları, plastik yol butonu fiyatlarından daha farklı olabilir. Ya da ışıklı yol butonlarının fiyatları, ışıksız yol butonlarının fiyatlarından farklı olabilir. Aynı şekilde güneş enerjisi ile çalışan butonlar, güneş enerjisi ile çalışmayan yol butonlarından farklı fiyat aralıklarında satılabilir. Yol butonlarının farklı çeşitleri ile yolların ve canlıların güvenliği sağlanabilir.