Kategoriler
Toplam 11 ürün | 1. Sayfa
İŞİTME KORUYUCULAR

Çeşitli iş alanları duyma duyusunu olumsuz yönde etkileyebilecek bazı olası risk faktörlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle çalışan bireylerin ya da ortamda bulunan bireylerin çeşitli ekipmanları kullanması gerekmektedir. Bu sayede beden sağlığının korunmasıyla beraber yapılmakta olan işin kalitesi de büyük ölçüde artmaktadır. Bu amaçla kullanılan başlıca ekipman işitme koruyucu ürünleridir. İşitme koruyucu niteliği sergileyen ürünlerin yapısı mevcut işe ve de ortama uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Azaltılan sesin oranı rahatsızlığı sıfır düzeyine indirecek şekilde olmaktadır. Bireyin tamamen duymamasını bir zorunluluk olarak sunmayan ürünler, işin yapıldığı zaman da gidişat konusunda da bireylerin bilgilenmesine vesile olmaktadır. Aynı zamanda her kulak tipine uygun olacak şekilde üretilen ve de tasarlanan modeller sayesinde bireylerin kendileri için ideal olan modellere ulaşması oldukça kolay bir hale bürünmektedir. İşitme koruyucu kulaklık sayesinde mevcut ortamın sesi ne çok az ne de çok fazla bir şekilde hissedilmemektedir. Şekillendirilebilir süngerimsi modeller ile beraber kolay kullanımlı, yıkanabilir, manşonlu ve dispanser modeller de bulunmaktadır. Bu sayede değişen isteklere ve beklentilere yönelik tasarımlar da kolaylıkla bulunabilmektedir. Ürünlerin kullanımı iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük ölçüde önem arz etmektedir. Mevcut işlemden alınan verimi artırdığı gibi kişinin hayat kalitesini de artırmaktadır. İşitme koruyucu donanımlar sayesinde hem ses gereken miktarda duyulmaktadır hem de işitme duyusuna yönelik herhangi bir risk faktörü hiçbir zaman için oluşmamaktadır. Bu sayede kişi işi yapma sürecinde yapılan yanlışların ya da ihmallerin kolaylıkla farkına varabilmektedir. Beraberinde işitme sağlığı ve benzeri noktalar da riskten azade olmaktadır. Bu durumun yapılan işin kalitesinden bireyin ruh haline dek pek çok noktaya olumlu etkisi olmaktadır. Bununla beraber gündelik hayatın çeşitli alanlarında kullanılması önerilen işitme koruyucu ürünler de bulunmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ KULAKLIKLARI

Hijyenik koşullarda üretilen ürünler, bireylerin mevcut ortamın sesinden etkilenmesini ve duyuş oranını ideal bir düzleme çekmektedir. Bu sayede gündelik hayata dahil olan pek çok an içerisinde işitme sağlığını korurken bir yandan konforu gözetmek büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. Kulağa zarar verecek düzeyde desibellere sahip olan ortamlarda bireylerin işitme duyularının herhangi bir risk faktöründen etkilenmemesini sağlayarak konfor sunmaktadır. İşitme koruyucular çoğunlukla otuz altı desibellik bir ses kesim niteliğine sahiptir. Özellikle iş hayatında büyük ölçüde kalite ve konfor sağlamaktadır. Bireyin sesi tamamen duymamasından ziyade kulak yapısına ve özelliğine uygun bir düzeyde duymasına olanak sağlamaktadır. Bu durumun hayatın her alanına yönelik katkısı bulunmaktadır. Aynı zamanda pek çok modelinin her kulak yapısı için uygun olacak şekilde üretilmesi sayesinde bireylerin seçim şansı oldukça artmaktadır. Etken durumların birleşmesi ile işitme koruyucu kullananlar tarafında bir memnunluk durumu gözlenmektedir. Aynı zamanda ders çalışırken, uyurken ya da trende seyahat ederken ve benzeri gibi zamanlarda dahi konforu sağlaması ile beraber memnunluk sürekli bir şekilde pekiştirilmektedir. Özellikle endüstri alanında yapılan işlerin daha ideal bir şekilde yapılmasına olanak sağlaması vesilesiyle iş hayatına sunduğu konfor ve yüksek performans büyük ölçüde öne çıkmaktadır. Bu nedenle endüstri alanlarının herhangi birinde iş yürüten bireylerin işitme koruyucu malzemeler hakkında bilgi sahibi olması ve beraberinde de kullanması gerekmektedir. Bununla beraber devamlı sese maruz kalınan zamanlarda da konfor sağlamaktadır. Özellikle lunapark ya da konser gibi yoğun sesin bulunduğu ortamda bireylerin sesten rahatsız olmasının büyük ölçüde önüne geçmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ İŞİTME KORUYUCU KULAKLIK VE ÇEŞİTLERİ

İşitme koruyucu ürünler modeller bünyesinde pek çok çeşidi barındırmaktadır. Bu sayede her birey kendi gereksinimleri ekseninde kolaylıkla karar verebilmektedir. İşitme koruyucusu niteliği sergileyen modeller hem gündelik hayat hem de iş hayatı olmak üzere yaşamın her alanına etki edebilecek bir kabiliyete sahiptir. Tek satıldığı gibi çoklu halde de satışa sunulmuş pek çok modeli bulunmaktadır. Dispanser modeller gürültünün yoğun olduğu ortamlarda bireyin işitme duyusunun rahat hissetmesine vesile olmaktadır. Bu sayede yapılmakta olan iş ya da bulunulan ortam bir risk faktörü niteliği sergilememektedir. İşitme koruyucu ürün özellikleri genel anlamda gün boyu giyilebilir olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu sayede bireyler sürekli bir tak çıkar işlemine gereksinim duymadan işlerine devam edebilmektedir. Aynı zamanda yumuşak dokulu yapısı sayesinde uzun zaman boyunca kullanımı kulaklar için bir rahatsızlık unsuru olmamaktadır. Yavaşça toparlanan köpük ile üretilen ürünler bastırmayı gerektirmemektedir. Bu sayede kulaklarda varlığı ile yokluğu hissedilmemektedir. Özellikle çalışma alanları için bu nitelik pek çok noktada kurtarıcı nitelik sergilemektedir. Aynı zamanda dispanser modellerin beraberinde iki tıkacın birbirine bağlı olduğu işitme koruyucu kulaklıklar da bulunmaktadır. Bu sayede kullanım büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. Ayrıca bir tekinin kaybolması gibi bir ihtimal de gerçekleşmemektedir. Bu noktada işitme koruyucu avantajları oldukça fazladır. Bununla beraber kordon kısmında metal malzemesinin bulunduğu modeller de bulunmaktadır. Bu modeller metal dedektörde algılanmaktadır. Her modeli hayatın çeşitli alanları için konforu sağlamasıyla bilinmektedir. Dolayısıyla bireylerin hissettiği konfor ve rahatlık gündelik hayatın her alanına kolaylıkla yayılım göstermektedir. Siz de çalıştığınız iş alanına ya da gürültüsünden rahatsız olduğunuz ortama uyum sağlayabilecek modeller ile konforu eksiksiz bir şekilde hissedebilir ve bu konforu hayatın her alanına yayabilirsiniz.

İŞİTME KORUYUCU FİYATLARI

Özellikle işitme sağlığına zarar verecek kadar yüksek sesli ortamlarda çalışanlar için işitme koruyucu ürünler büyük ölçüde önemlidir. Ürünün pek çok modeli bulunmaktadır. Fiyat skalası ürünün modeline ve de üretilen markaya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bununla beraber her model kulağa zarar verecek nitelikte olan gürültünün risk etkisini ortadan kaldırmaktadır. Pek çok modelinin otuz desibel üstü bir ses kesim özelliği bulunmaktadır. Bu sayede mevcut ortamın sesi kulaklara zarar vermeyecek bir niteliğe bürünmektedir. Birbirinden farklı pek çok iş alanı için de ideal olabilecek modeller bulunmaktadır. Örneğin, gemi makine dairelerinde işitme koruyucu malzemeler büyük ölçüde kullanılmaktadır. Farklı alanlarda kullanımı ile hem yapılan eylemin verimliliğini hem de konforunu artırmaktadır. Bu durum bireysel hayat kalitesini de büyük bir ölçüde olumlu bir yönde etkilemektedir. Bu noktada işitme koruyucu önemi her geçen gün artmaktadır. Dilerseniz sayfamız üzerinden ürün çeşitlerine göz atabilir ve beraberinde fiyat skalası hakkında da gerekli bilgileri kolaylıkla edinebilirsiniz. Aynı zamanda her ürün özelinde bir araştırma süreci geliştirerek her zaman için katkı sağlayacak bir model edinebilirsiniz.

GÜRÜLTÜDEN KORUYUCULAR İÇİN EN STANDARTLARI

KULAK TIKAÇLARI VE KULAKLIKLAR İÇİN EN STANDARTLARI

EN 352-1 Bu standard, baş bantlı kulak kapatıcılarının yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerine ait kuralları kapsar.
EN 352-2 Bu standard, kulak tıkaçlarının yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerine ait kuralları kapsar.
EN 352-3 Bu standard, En 397′ ye uygun olan endüstriyel kasklara takılmış koruyucu kulaklılar için yapım, yasarım, performans, işaretlemdirme ve kullanıcı bilgisine ait kuralları kapsar.

dB = Desibel

SNR: Gürültü Azaltma Değeri
H: Yüksek Seviye Frekans
M: Orta Seviye Frekans
L: Düşük Seviye Frekans
Mf: Ses Düşüş Ortalaması
Sf: Standart Sapma
APVf: Kabul Edilen Koruma Değeri