Kategoriler
Toplam 5 ürün | 1. Sayfa

HALAT TUTUCU

Halat tutucular, dikey işler için önerilmektedir. Halat tutucular, sabit veya geçici bir yaşam hattı üzerinde, çalışan eşliğinde kayar. Düşme durumunda, sistem otomatik olarak kilitlenir.
Halat tutucu, kişisel düşüş durdurma sisteminin bir parçası olan bir yavaşlama cihazıdır. Bir cankurtaran halatı veya statik halat üzerinde hareket eder ve otomatik olarak devreye girer. Halat tutucu mekanizma bir düşüşü durdurmak için kilitlenir. Halat tutucu, kam/kol kilitleme, atalet kilitleme veya her ikisi ilkesini kullanır.
Halat tutucular, üzerinde halat tutucuların yukarı ve aşağı hareket edebildiği dikey yaşam hatları veya yatay yaşam hatları ile birlikte kullanılır. Halat tutucu mekanizma tam vücut emniyet kemeri ve uygun ankraj ile birlikte kullanıldığında, cankurtaran halatını yakalayarak bir işçinin düşüşünü durdurabilirler.
Yüksekte görev yapan işçiler, yaşam halatı ile beraber ip halat tutucu veya çelik halat tutucu mekanizma kullanırlar. Halat tutucu, dikey yaşam hatlarından yararlanan herhangi bir düşme koruma sisteminin kritik bir bileşenidir. düşme durumunda, çalışanın güvenliği, halatın bütünlüğüne ve halat tutma cihazının düzgün çalışmasına bağlı olacaktır.
Halat tutucular genelde iki çeşittir. İp halat tutucu ve çelik halat tutucu. Çelik halat tutucu mekanizma genellikle 8 mm olarak piyasada bulunur. İp halat tutucu mekanizma ise genelde 11 mm halat tutucu, 12 mm halat tutucu, 14 mm halat tutucu ve 16 mm halat tutucu şeklinde bulunur. Ağırlıklı olarak bir ip halat tutucu mekanizma 12 mm ile 16 mm ipleri tek bir halat tutucu mekanizmasının tutacağı şekilde üretilir.

HALAT TUTUCU UYGULAMA SINIRLAMALARI

Yükleme kapasitesi – Tek bir yaşam hattına birden fazla kişi bağlanmamalıdır. Kişi, giysi ve aletlerin ağırlığı dahil olmak üzere maksimum ağırlık limiti, üreticinin tavsiyesini aşmamalıdır.
Serbest düşüş – Emniyet sisteminin donanımı, dikey düşüşten kaçınılacak ve serbest düşüş mesafesi altı fit ile sınırlı olacak şekilde olmalıdır. Halat yaşam hatlarının minimum 5.000 lbs kopma mukavemetine sahip olması gerekir, ve 1.800 librelik bir kuvvete maruz kaldığında %10'dan fazla uzamamalıdır.
Düşme mesafesi – Çalışanın aşağıdaki bir nesneyle temas etmesini önlemek için yeterli düşüş mesafesi sağlanmalıdır.
Korozyon - Halat tutucular ve düşme önleyici sistemler genellikle deniz suyu, kanalizasyon ve gübre tesisleri ve petrol ve gaz tesisleri gibi aşındırıcı ortamların yakınında kullanılır. İp halat tutucu veya çelik halat tutucu mekanizmasının arızalanmasına neden olabilecek korozyonu önlemek için, halat tutucu veya bir diğer adıyla düşüş tutucu ekipmanın sık sık muayenesi yapılmalı ve kullanılmadığında halat tutucu mekanizmanın dikkatli bir şekilde saklanmasına özen gösterilmelidir.
Elektrik tehlikeleri – Halat tutucular ve kişisel düşüş durdurma sistemleri metal parçalar içerir ve bunların içinden akım geçme olasılığı vardır. Yüksek voltajlı elektrik hatlarının yakınında çalışırken çok dikkatli olunmalıdır.
Kullanım ve uyumluluk – Halat tutucular, tam olarak üretici tarafından talimat kılavuzunda önerildiği şekilde ve yalnızca birlikte kullanılması amaçlanan yaşam hatları ve destekleyici bileşenlerle kullanılmalıdır.

DİKEY YAŞAM HATTI ÜZERI HALAT TUTUCULAR (EN 353)

Halat tutucular, dikey işler için önerilmektedir. Halat tutucular, sabit veya geçici bir yaşam hattı üzerinde, çalışan eşliğinde kayar. Düşme durumunda, sistem otomatik olarak kilitlenir...

SABIT YAŞAM HATTI ÜZERI HALAT TUTUCU (EN 353-1)
Her iki ucu sabitlenen raylı veya gerilimli tel kablo, kılavuzlu türde düşüş durdurucu ile kullanıma yöneliktir.

GEÇICI YAŞAM HATTI ÜZERI HALAT TUTUCU (EN 353-2)
Daha yukarıdaki bir ankraj noktasına sabitlenen tekstil halat veya tel kablo, kılavuzlu türde düşüş durdurucu ile kullanıma yöneliktir.

HALAT TUTUCULAR

İş yerlerinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanların amacı olası iş kazalarına karşı çalışanı güvene almaktır. İş güvenliği uzmanlarının kontrolünde olan iş güvenliği alanı düzenli kontrol ve eğitimler ile çalışanlara iş güvenliği ekipmanlarını doğru kullanma üzerine eğitim verir. Ayrıca düzenli yapılan tekrar eğitimleriyle ekipmanların kullanımının alışkanlık haline gelmesi için çalışanları teşvik eder. Halat tutucu yüksekte çalışılan alanlarda kullanılan ekipmanlardan biridir. Mekanik olarak ayarlanabilmesi sayesinde çalışırken de konum ayarlamaya olanak sağlar. Askıda kullanıldığında emniyet kemerinin göğüs bağlantısına veya kemerin üzerinde bulunan bel yastığındaki iki bağlantı noktasına bağlanır. Ürünler iplerde olduğu gibi çelik halatlarda da kullanılır. 14/16 mm mekanizmaya sahip ürünler ip malzemeden üretilen yaşam hattında çalışanın güvenle çalışmasını sağlar. Çatılarda yapılan çalışmalarda ise alan sınırlayıcı olarak kullanılır. Kategoride yer alan bazı tutucular ise 12, 14 ve 16 mm ip halatlarda kullanılır. Her iş güvenliği ekipmanında olduğu gibi halat tutucuların da uluslararası standartlar ile belirlenmiş tanımları vardır. CE sertifikasına sahip olan ürünler ip ile uyumlu olmasının yanında EN 353-2 standardına sahiptir. İp halat tutucu modellerinin bazıları 12 mm, 14 mm ve 16 mm ipler ile uyumlu olarak çalışır. Ürün malzemesi genellikle polyamid bükümlü malzemedir. Ürünün ipin kalitesine göre seçilmesi önemlidir. Yüksekte çalışma ekipmanları irili ufaklı birçok farklı malzemeden oluşur. Her bir malzemenin çeşitli dayanım testlerini geçtikten sonra kullanıma sunulması ve her bir ekipmanın standartlara uygun olması hayat kurtarır. Bunun yanında doğru kullanım, uygun koşullarda saklanması ve ürünün kullanım süresine dikkat edilmesi diğer önemli konulardandır. Gerekli kontrollerden sonra diğer ekipmanlar ile birlikte kullanılan ürünler gergin bir halat üzerinde çalışırken üzerinde kayarak halatı tutar ve düşmeyi durdurur.

HALAT TUTUCU MEKANİZMA

Halat tutucuların özelliği hem çelik hem de ip halatlar ile beraber kullanabilmesidir. Halat üzerinde kayarak düşmenin önüne geçen ürünler merdiven, anten ve direklere çıkıp inerken güvenliği sağlar. Kurulması oldukça kolay olan ürünlerin bazı modelleri 8 mm çelik halat ile birlikte kullanıma uygundur. 8 mm çapında üretilen çelik halat tutucu yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten üretilmiştir. Kaplama malzemesi çinko olan ürün EN 353-1 standartlarına uygundur. İp halatlarda 12-16 mm arasına uygun olarak üretilen ürünler çelik halatlarda 8 mm kalınlığa uygun olarak üretilmiştir. Her iş güvenliği ekipmanında olduğu gibi halat tutucunun da kullanmadan önce kontrol edilmesi olası kazaları önler. Bağlantı ekipmanlarının genel durumu, kilitleme mekanizmasının işlevselliği, karabinanın durumu, halatın sağlamlığı gibi birçok aparatın durumu tüm aparatların birlikte beklenen performansı göstermesine etki eder. Yüksek alanlarda çalışırken iş güvenliği yaşam hattından karabinalara ve emniyet kemerine kadar bir bütündür. Herhangi bir alanda meydana gelecek bir aksama yada herhangi bir aparatın işlevini yerine getirmemesi tüm sistemi etkiler. Genellikle sonuçları yaralanma hatta ölüme kadar varan güvenlik aksaklığı uzmanlar tarafından denetlenmesi ve kontrol edilmesi gereken bir sistemdir. Yüksekte çalışılan iş kollarında iş güvenliği uzmanının fonksiyonu iş güvenliği sisteminin her alanda doğru işlemesini sağlamaktır. Her bir aparatın standardına göre kontrol edilmesi ve standardı sağlamayan aparatın devre dışı bırakılarak yenisiyle değiştirilmesi hayat kurtarır. Halat tutucu mekanizma da bu sistemin bir parçasıdır. EN 353-1 standardına göre kontrol edilen ürünler hem ip hem de çelik halatlar üzerinde kullanıma uygundur. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri zorunlu olsa da kemerin bağlandığı ve birlikte çalıştığı ekipmanların da fonksiyonunu yerine getirmesi önemlidir. Ayrıca halat tutucuların direkt olarak emniyet kemerine bağlanması arada herhangi bir aparatın olmaması önemlidir. Bunun yanında hangi halat tutucunun hangi standarda uyan emniyet kemeri ile uygun olduğunun araştırılması ve kullanma talimatına göre hareket edilmesi de ayrıca önem taşır.

İP HALAT TUTUCU

Her iş güvenliği ekipmanında olduğu gibi halat tutucu kullanımı da yüksekte çalışmalarda kurulan güvenlik sistemi için önemlidir. Ürün güvenlik mekanizmasının bir parçası olup kişisel bir aparattır. Her kullanıcı kişisel güvenliğinden sorumlu olduğundan kullandığı iş güvenliği ekipmanlarının da uygun olduğundan emin olarak kullanması işveren kadar kendi sorumluluğudur. Dolayısıyla kullanmadan önce her bir ekipmana ait kontrol dokümanının doldurularak kullanım onayının yetkili kişiler tarafından verilmiş olmasına dikkat etmek gerekir. F5 halat tutucu 316 kaliteye sahip paslanmaz çelikten üretilmiştir. Halat üzerindeki aşağı yukarı hareketi kullanıcıya kolaylık sağlar. Dikey yaşam hattı üzerinde çalışan aparatı takmak sadece 3 hareketle olur. Halat tutucu ile kullanılacak karabina ürüne özel tasarlanmıştır. EN 353-1 standardında olan ürün EN 361, 358, 813 ve EN 12277 standartlarına uygun olan emniyet kemeri ile uyumludur. Hem kullanımı hem de sistem üzerindeki hareketi kolay olan ürünün sistem ile uyumlu hareketi iş güvenliğini desteklerken işlerin de yürümesine yardımcı olur. Diğer yandan F2 halat tutucu düşüş sırasında düşüşü durdurarak kullanıcının minimum hasar ile kurtulmasına yardımcı olur. Ürün EN 353-2 standardına sahiptir. Çelik malzemeden üretilen ürün 460 gr ağırlığında olup 16 mm ölçülerindeki halat tipleriyle uyumludur. Çelik malzemeden olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen tutucular da dikkat çeker. Alüminyum malzemeden üretilenler bazı modeller 12 mm çapındaki halatlar ile uyumlu olarak çalışır. Çinko kaplama 12 mm ila 16 mm arası halatlara uyan menteşeli halat tutucu çinko kaplamaya sahiptir. Bunun yanında halat tutucu ve şok emicinin bir arada olduğu ürünler de mevcuttur. Set olarak kullanıma sunulan bu tip ürünlerde manuel kilitleme, enerji emici, kenar test ipi mevcut olup hafif tasarımı kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca oldukça basit açılan mekanizması da çalışanların işini kolaylaştıran diğer bir özelliktir.

EMNİYET KEMERİ HALAT TUTUCU

Halat tutucu standardı ürünün hangi koşullarda, hangi yöntemle kullanılacağının yanında malzemenin fiziksel ve teknik özellikleri hakkında da bilgi verir. Uluslararası ve Türk Standart Enstitüsü tarafından belirlenen normları karşılayan ürünlerin kullanılması hem teknik yeterlilik hem de güvenilirlik açısından iş güvenliği beklentilerine cevap verir. Bir çok halat tutucu çelik, galvaniz ve çinko kaplama gibi malzemelerin yanında alüminyumdan üretilen ürünlere de oldukça sık rastlanır. Bazı alüminyum ürünlerin sahip olduğu pim ip üzerinde ürünün kolaylıkla takılıp çıkarılmasına yardımcı olur. Pim üzerinde yer alan itme aparatı ürünün ip üzerinden itilmesini kolaylaştırır. Bunun yanında halatı tutan kamların keskin olmaması ipin deforme olmasının önüne geçer. Yüksek mukavemetli alüminyum malzemeden üretilmesi sayesinde ise her koşula dayanıklıdır. Ürün her tip ipte kullanılamadığı için sadece EN 1891 standardına sahip ipler ile birlikte kullanılması iş güvenliği açısından önemlidir. Önerilen çapı 10,5 mm-13 mm arasıdır. Halat tutucu standardı ise EN 353-2 standardı ile uyumludur. Halat tutucu fiyat konusu sağladığı fayda düşünüldüğünde göz ardı edilebilecek derecede uygundur demek yerinde olur. Çünkü hayatın değerinin herhangi bir maddi varlıkla ölçülmediği açıktır. Dolayısı ile yüksekte çalışmalarda yaşam hattından her türlü küçük aparata kadar güvenlik sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayan her parça kıymetlidir. Çelik ve ip halat tutucu fiyatları ve ürüne ait teknik detaylar hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.